KBI Hoorn

KBI Hoorn is een professioneel bewindvoerder die kantoor houdt in Zwaag. Indien u tijdelijk of voor langere tijd niet in staat bent om uw financiën zelf te regelen, dan kunnen wij deze zorgen en verantwoordelijkheden voor u, uw familie of uw hulpverlener uit handen nemen.

Beheer bewindvoerder 

Bij bewind worden niet alleen uw inkomsten en uitgaven voor u beheerd, ook zaken als het afsluiten van een verzekering, het sluiten van overeenkomst met een energieleverancier, het aanvragen van kwijtschelding, bijzondere bijstand, toeslagen etc. wordt voor u geregeld. Tevens wordt er jaarlijks belastingaangifte voor u gedaan.

Altijd via de rechtbank

De rechter beslist uiteindelijk of u beter af bent onder bewind. Indien wij door de rechter worden aangewezen als uw bewindvoerder zijn wij gemachtigd om namens u te handelen en kunnen wij u dus volledig ontlasten met het beheer van uw financiële zaken. De rechter ziet er bovendien op toe dat uw belangen correct worden behartigd.

bewindvoerder

Persoonlijke benadering

Wij staan bekend om onze persoonlijke benadering. Wij gaan net even een stapje verder. Wij vinden het belangrijk om mensen te behandelen als mensen en niet te oordelen over opvattingen en achtergronden. Wij reageren snel en houden van aanpakken.

Samen met u werken we naar een goede toekomst, we blijven niet naar het verleden kijken. Wij voeren ook zelf schuldhulpverleningstrajecten uit. Dit zorgt ervoor dat trajecten veel sneller worden opgestart, waardoor u bij een geslaagd traject eerder schuldenvrij bent.

Vragen kunt u stellen via onze contact pagina

In deze video wordt uitgelegd wat bewind inhoudt en wat er gaat gebeuren.

KBI Hoorn – Rechtspraak – Bewind video