Onze diensten

Hoe kunnen wij helpen

Mocht hieronder niet staan wat u zoekt, neem gerust contact op om te kijken naar de mogelijkheden

Courses Image 06

Bewindvoering

Soms is er een situatie waarin het niet meer lukt om zelfstandig de geldzaken te regelen, dit kan komen door ziekte, geestelijke problemen of door schulden. Voor deze mensen nemen wij de financiën volledig over, we doen dit onder toezicht van de rechtbank. Het inkomen komt bij ons binnen en wij betalen de rekeningen. Ook vragen wij alles aan waar u recht op heeft toeslagen, minimaregelingen, kwijtscheldingen en doen wij de belastingaangifte. 
U krijgt van ons een leefgeld rekening, hier storten wij wekelijks het leefgeld op wat uitgegeven kan worden naar eigen behoefte.
Jaarlijks maken wij een verslag van de inkomsten en uitgaven, dit noemen ze een rekening en verantwoording, dit verslag moeten wij ter controle inleveren bij de rechtbank. Heeft u schulden, dan zorgen wij voor de aanmelding schuldhulpverlening en het toezien op een goed verloop van de schuldregeling. De kosten van deze maatregelen worden vaak vergoed door de gemeente als er sprake is van een minimaal inkomen
Lees meer
Courses Image 05

Mentorschap

Zorgland is ingewikkeld, je hebt te maken met veel regels en soms is het lastig de juiste zorg van de grond te krijgen. Mentorschap kan hierbij helpen en wordt net als bewindvoering aangevraagd bij de rechtbank. Als mentor zien wij erop toe dat het juiste netwerk aan zorgverleners u helpt, ook bij een eventuele opname in een verpleeghuis of instelling hebben wij de regie in handen. Woont u al een in instelling of verpleeghuis en bent u of de familie niet in staat de juiste zorgbeslissingen te nemen, dan kan een mentor een waardevolle bijdrage leveren om op te komen voor uw belangen. Een mentor zorg voor de juiste zorg en ontzorgt. De kosten van deze maatregelen worden vaak vergoed door de gemeente als er sprake is van een minimaal inkomen

Lees meer

Curatele

Soms zijn mensen helemaal niet meer in staat zelf de juiste beslissingen te nemen, als curator zorgen wij voor zowel de geldzaken als de zorgzaken. Curatele wordt ook uitgesproken door de rechtbank en heeft als gevolg dat iemand niet meer handeling bekwaam is en zelfstandig beslissingen te nemen. Want zelfs als iemand nergens toe is staat is, moet er iemands zijn die voor zijn of haar belangen opkomt. De kosten van deze maatregelen worden vaak vergoed door de gemeente als er sprake is van een minimaal inkomen
De aanvraag voor curatele bij de rechtbank kan door familie en zorgverleners gedaan worden.
Lees meer

Advies nodig?

Heeft u vragen, wilt u iemand aanmelden of uzelf? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.